Tillbaka

Fastighetsskötare

Skicka intresseanmälan

 

Spontanansökan

Vi tar emot spontansökningar för:

  • Timvikarie vid behov 
  • Vikariat och visstid 
  • Tillsvidaretjänster (fasta tjänster) 

 

Vad jobbar man med som fastighetsskötare? 

Arbetet utförs i varierade typer av fastigheter och som fastighetsskötare hos oss arbetar du både i privata bostäder (ex lägenheter & trapphus) & kommunala lokaler (ex skolor m.m). 

 

Exempel på arbetsuppgifter 

  • Inre och yttre skötsel av fastigheterna utifrån löpande arbetsordrar (felanmälningar) från våra kunder. Exempelvis reparationer av trasig belysning, droppande kranar, låsfunktioner, stopp i avlopp, tvättmaskiner, kylskåp och dörrar.

 

  • Skötsel av utemiljön och områden runt fastigheterna exempelvis i gräsklippning, plantering, plocka skräp, snöröjning halkbekämpning/sandning och lekplatser.  

 

  • Löpande praktiskt underhållsarbete i fastigheterna. exempelvis med löpande tillsyn och kontroll av värmepannor, ventilation, fläktar, säkringar i gemensamma utrymmen och andra tekniska system.

 

  • Daglig service i fastigheterna och kontakt/dialog med våra hyresgäster där du som fastighetsskötare bidrar till att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö. 

 

  • Felanmäla/Beställa/skapa arbetsordrar exempelvis både internt och externt vid upptäckt av större fel i fastigheterna.   

 

Som fastighetsskötare hos oss arbetar du i någon av våra arbetsgrupper och arbetar inom ett visst geografiskt område i Eskilstuna, oftast en stadsdel (ex Lagersberg, Hällby eller Skogsängen). Större fastigheter (ex stora skolor) kan flera fastighetsskötare ha ett gemensamt ansvar för medens mindre fastigheter sköts av enbart en fastighetsskötare. 

 

Arbetstider 
06:55 -16:00 måndagar - fredagar. 

 

Tips! Registrera din epost och få notis om lediga tjänster hos oss. klicka på prenumerera på vår webbsida, kfast.se 

 

Tips när du skriver CV

Vi får in många ansökningar så var noggrann när du fyller i din ansökan. 

 

Erfarenhet

Här söker vi exempelvis information gällande…

Vilka arbetsuppgifter hade du? vad arbetade du ofta med? vad hade du ansvar för? arbetade du extra? hade du praktik? arbetade på ett vikariat eller hade du en tillsvidareanställning? när jobbade/praktiserade du? (heltid, en kväll i veckan m.m) under vilken period jobbade du på arbetsplatsen? (månader och år).  

Beskriv din tidigare arbetsgivare (beskriv det sammanhang som du arbetade i. Var det en stor/liten organisation och hur fick du dina uppdrag? vilka var främsta ”mottagarna” av ditt arbete? vilka var kunderna? samarbetade du med andra kollegor? vilka? hur såg fördelningen ut? 

Hur arbetade du? beskriv gärna ditt arbetssätt och berätta om dina resultat. vad är du extra stolt över? vilka beslut är du van att ta? exempel på problem som du är van att lösa? vilka arbetsverktyg eller IT system är du van att jobba med? 

Utbildning

Här vill vi gärna veta mer om…

Vilken utbildning har du läst? vilka kurser har du läst? under vilken period studerade du? när & var. Vilka kunskaper fick du med dig från utbildningen (ex hur man...)

Personligt brev

Upprepa inte ditt CV i text utan fokusera i stället gärna på….

Beskriv gärna vad som intresserar dig (ex med tjänsten du söker). Berätta även gärna vad som intresserar dig med Kfast. Vad brukar du få positiv feedback för? Hur arbetar du gärna? Om tjänsten innebär pendling, förflyttningar eller obekväma arbetstider, beskriv hur du planerar och resonerar kring det. Vem är du enligt dina nuvarande/tidigare kollegor och chef? Kombinerade du utbildning eller flera jobb samtidigt, beskriv? Vad ger dig mycket energi?

”Släck” eventuella frågetecken som du tror kan uppstå när man läser ditt CV.  Exempelvis genom att förklara/förtydliga ett visst avslut eller en specifik period i ditt CV.

Varmt välkommen med din ansökan!